Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
401/2017 Procediment de Contractació
69/2017 Aprovació de projecte d'obres locals
402/2017 Procediment de Contractació
197/2017 Aprovació de projecte d'obres locals

Histórico del Perfil del Contratante