Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
ANUNCI DE COBRANÇA - PUBLICACIÓ 229/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Anuncis ANUNCI DE COBRANÇA IAE 2017 19/07/2017
Resolució d'Alcaldia Aprovant la Llista Provisional 127/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA TEI, DATA REALILTZACIÓ TEST D'IDONEITAT I DATA REALITZACIÓ ENTREVISTA 19/07/2017
NOMBRE ELECTORS JUNY 20170711_11310664 163/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Anuncis NOMBRE D'ELECTORS (CER) A JUNY 2017 12/07/2017
NOMBRE ELECTORS 163/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Anuncis NOMBRE D'ELECTORS I ELECTORES NACIONALS RESIDENTS AL MUNICIPI 28/06/2017