Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província/Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d'Edictes de l'Ajuntament 111/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Ocupació pública CONVOCATORIA I BASES PER LA SELECCIO DE 1 PLAÇA TAQUILLER-NETEJA EDIFICIS MUNICPAL I 1 PLAÇA PEO BRIGADA D'OBRES 19/05/2017
CONVOCATÒRIA MONITOR 2017 112/2017 Contracte menor de serveis Anuncis CONVOCATÒRIA MONITOR/A CASAL D'0ESTIU 18/05/2017
Certificat d'acord 69/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Anuncis APROVACIO PROJECTE INSTAL.LACIÓ CALDERA DE BIOMASSA PER A L'ESCOLA MUNICIPAL DE VILADA 03/05/2017